ثبت تغییرات 

 ثبت تغییرات از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود . بعد از ثبت شرکت ، ممکن است موسسین (سهامداران) تصمیم به ایجاد تغییرات و تحولاتی در شرکت خود بگیرند مواردی از قبیل : آدرس ، موضوع شرکت ، سمت اعضاء و ...

که این تغییرات جدید باید به طور رسمی و قانونی توسط اداره ثبت بررسی و تایید شود و برای انجام هر یک از این موارد صورتجلسه ای مطابق به لزوم هر تغییر انجام میگیرد ، در مرحله بعدی صورتجلسه به امضاء هر یک از شرکاء و یا سهامداران رسیده و در سامانه ثبت شرکت ثبت نام میشود و  پس از بررسی محتوایی و ورود اطلاعات آگهی توسط وکیل انجام میگیرد.

ثبت تغییرات ذیل در شرکت ها، طبق ماده 200 قانون تجارت الزامی می باشد. قابل ذکر است هر گونه تغییری در اساسنامه یا موارد دیگر در شرکت، می بایست به ثبت برسد. در ادامه با نحوه ثبت تغییرات شرکت آشنا می شوید. جهت استعلام قیمت هزینه ثبت تغییرات و مشاوره با کارشناسان مجموعه ثبت دلتا تماس بگیرید.

✅ تغییر اساسنامه

✅ تغییر یافتن نام شرکت

✅ تمدید مدت زاید بر مدت مقرر گردیده 

✅ تعیین نمودن کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل و خروج برخی شرکا . 

✅ انحلال شرکت ( حتی در مواردی که انحلال در پی انقضای مدت شرکت انجام پذیرد.)

ثبت تغییرات