خدمات مالیاتی 

شرکت ها برای انجام خدمات مالیاتی پس از ثبت و انجام امور مالیاتی اعم از تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی باید نسبت به استقرار سیستم حسابداری و مالی منسجم توسط کارشناسان خبره مالی و حسابداری اقدام نمایند .
زیرا شرکت ها کلیه ی امور مالی مربوط به خرید و فروش ،هزینه ها ،حقوق و دستمزد و کلیه دریافتی و پرداختی های شرکت را ثبت و ضبط نمایند تا پایان دوره مالی شرکت به استناد به اسناد مالی مربوط اقدام به تنظیم صورت های مالی و ترازنامه های سود و زیان نمایند و به تناسب این اسناد اظهارنامه مالیاتی عملکرد شرکت که طی یک دوره مالی یکساله طی شد را تنظیم و به اداره مالیاتی مربوط تسلیم نماید. ​​​این عملیات مالی باید حتما دقیق و منظم ثبت و ضبط گردد تا منجر به ایجاد مغایرت حساب ها با عملیات مالیاتی نگردد. در این راستا کارشناس مالی و حسابدار سیستم نرم افزاری هوشمند حسابداری را در شرکت ذکور مستقر می نماید و براساس نیازهای مالی و حسابداری شرکت نرم افزار کدینگ و فعال می گردد. لذا انتخاب و استقرار سیستم مالی و حسابداری کار بسیار حساسی برای صاحبان مشاغل می باشد زیرا کوچکترین اشتباه در سیستم حسابداری شاید منجر به درگیری مالیاتی و شمول جرائم مالیاتی گردد .

همیشه داشتن یک مشاور قوی در امور مالیاتی که ویژگی های به روز رسانی قوانین مالیاتی و اطلاع از جرایم را داشته باشد دغدغه صاحبان مشاغل بوده و هست .لذا موسسه ثبت دلتا با ایجاد بخش خدمات مالیاتی و حسابداری با تشکیل تیم کار کشته در امور مالیاتی نیاز کار فرمایان و کارآفرینان را مرتفع نموده و از اتلاف هزینه و زمان متقاضیان در ادارجات مالیاتی جلوگیری به عمل آورده است .
​​​​​​​ لذا قبل از هرگونه سیستم مالی و حسابداری جهت کارآمد بودن واحد مالیاتی خود حتما از ما مشاوره اخذ نمایید .

 

خدمات مالیاتی