اخذ کارت بازرگانی [ شرایط ، مراحل و هرآنچه باید بدانید ]

  با توجه به لازم بودن داشتنِ  تاییدیه معتبر و رسمی در انجام امور تجاری مثل صادرات و واردات برای بازرگانان (اشخاص حقیقی و حقوقی) ؛ در این مقاله در نظر داریم مزایای اخذ کارت بازرگانی ، مدارک و شرایط مورد نیاز برای دریافت آن ، کاربردهای این کارت در بازار تجارت و هرآنچه که راجع به این کارت باید بدانید را بررسی کنیم .     فهرست مطالبی که درباره اخذ کارت بازرگانی …
ادامه مطلب