کد اقتصادی چیست؟

•    دریافت کد اقتصادی یکی از مهمترین وظایف تجار، شرکت ها و موسسات است. مطابق قانون تجارت تمامی شرکت ها تا دو ماه پس از ثبت شرکت موظف به اخذ کد اقتصادی و انجام امور مالیاتی مربوطه می باشند.

پیگیری دریافت این کد دارای اهمیت زیادی می باشد و جهت اموری همچون گرفتن کارت بازرگانی ، گواهی ارزش افزوده ، شرکت نمودن در مناقصه و مزایده ها ، عقد کردن هر گونه قرارداد تجاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ، ارائه اظهارنامه های مالیاتی و ارزش افزوده ضروری می باشد.

•    دفتر روزنامه و دفتر کل چیست ؟

•    همانطور که ذکر شد این دفترها بشکل دفتر کل و روزنامه هستند.

•    دفتر روزنامه، دفتری جهت وارد کردن ریز هزینه ها و سود و زیان بشکل روزانه است .

•    دفتر کل ، دفتری می باشد که درون آن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه بصورت هفتگی درج می گردد.
​​​​​​​
•    قابل ذکر است دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری می باشند که بر اساس
•    مقررات مفاد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت تصویب شده در تاریخ ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر
•    مشاغل از سوی ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمپ شود.

متقاضیان محترم ثبت انواع شرکت میبایست پس از ثبت شرکت یا موسسه خود جهت ادامه فعالیت های اقتصادی الزاما مبادرت به اخذ کد اقتصادی نمایند پس در راستای اطلاع از روند اخذ کد، پروسه های موجود و مدارک مورد نیاز و هم چنین عدم شمول جرائم غیر قابل بخشش با واحد مالیاتی موسسه حقوقی ثبت دلتا  تماس حاصل نمایید.    ​​​​​​​

تماس

•    دفتر روزنامه و دفتر کل چیست ؟
•    همانطور که ذکر شد این دفترها بشکل دفتر کل و روزنامه هستند.
•    دفتر روزنامه، دفتری جهت وارد کردن ریز هزینه ها و سود و زیان بشکل روزانه است .
•    دفتر کل ، دفتری می باشد که درون آن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه بصورت هفتگی درج می گردد.
•    قابل ذکر است دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری می باشند که بر اساس
•    مقررات مفاد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت تصویب شده در تاریخ ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر
•    مشاغل از سوی ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمپ شود.
•    دفاتر پلمپ
•    الزام وجود دفاتر پلمپ طبق ماده 6 قانون تجارت برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت برای اظهار هزینه ها و درآمدهای خود وجود دارد

دریافت مشاوره تخصصی خدمات اخذ کد اقتصادی

پاسخگویی به سوالات و دریافت اطلاعات

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.